Struktur Duta Perpustakaan

Struktur Duta Perpustakaan

Ketua                 : Fikri Farikhin, M.Pd.I

Wakil Ketua       : Abu Rizal Fuad, S.Pd.I

Sekretaris           : Istiqomah

Aenun Nafisah

Bendahara           : Rahmawati

Risqiana

Kedisiplinan         : Siti Safiqoh

Kemasyarakatan  : Putri Nur Hayati

Nur Indah

Ecky Cahyo Pratama

IT                            : Tutur Dluha

M. Yunus

SarPras               : Ira dan Laili